Delphi 17 | Februari 2004

Over privacy 

Een koningskind

Een journalist van een dagblad belde me op. Of ik mijn expertise in wilde zetten om te vertellen wat het voor het kind van Máxima en Alexander betekent om zo onder druk te staan van de media. Het was bedoeld voor de bijlage die de dag van de geboorte zou verschijnen.
De denkfout weerkaatste in mijn oren. Op de dag van de geboorte! Ik kon natuurlijk niet door een bijdrage te leveren meedoen het opvoeren van de druk op het op dat moment nog ongeboren kind. Ethisch onverantwoord.
Onbegrijpelijk, vinden veel mensen. Het zijn publieke figuren en dus zijn ze voer voor de media. Maar ik vind het nogal een verschil of je kiest voor een baan waaraan een publiek optreden verbonden is, zoals een carrière in de politiek, of dat je ongeboren al vogelvrij bent. Gelukkig is koningin Beatrix een vrouw die haar privacy goed beschermt en dit doorgeeft aan haar kinderen. Hoe meer ik deze koningin leer kennen, des te meer waardeer ik haar als mens. Republikein of monarchist, eenieder zal ervaren dat zij haar afkomst, werk en gezin serieus neemt en met krachtige en tegelijk zachte hand regeert. Ze neemt privacy serieus, iets dat een steeds zeldzamer goed wordt.

De gsm in de trein, de blote borsten op het strand, de reality-tv, het leven van Patty Brard op de buis: privacy is een schaars goed. In Nederland zijn er geen luiken voor de ramen. Mijn – Franse – moeder noemde een wandelingetje in de avond indertijd dan ook aquaria kijken.
Ook op politiek niveau staat er druk op de privacy: een identiteitsbewijs voor iedereen, DNA-profielen voor justitie. Maar hier protesteren we weer tegen. We willen dat anderen hun privacy te grabbel leggen, we leggen hem zelf te grabbel, maar we willen niet gemeten kunnen worden, niet ter verantwoording geroepen worden.

In de jeugdzorg is het spanningsveld rondom privacy een magnetisch veld van aantrekken en afstoten. We willen geen imenging in de opvoeding, maar we verwijten de jeugdzorg nalatigheid als een kind vermoord is en de jeugdzorg niet op tijd heeft ingegrepen. Het spijtige is dat de aanval op de privacy niet samengaat met een versterking van de sociale controle. Je mag alles zien, maar je mag er niets van zeggen.

         

Martine F. Delfos

Skip to content