Van cursus naar leergang

Vanuit het PICOWO zijn in de loop der tijd verschillende cursussen ontwikkeld. Vanaf 2006 werden deze vanuit het PICOWO gegeven met Martine Delfos als docent. De cursussen vonden plaats op het PICOWO in Utrecht, in company of via overige aanbieders. Deze cursussen waren beperkt van omvang en waren nog niet systematisch gericht op opleiden vanuit het gedachtengoed van Martine Delfos.
In 2013 is hiervoor de Delfos Academy opgericht.

Webinars
Lezingen en trainingen


Al langere tijd bestond het idee om een opleidingsinstituut op te richten om het werk van Martine Delfos te verspreiden. In 2013 is Delfos Academy opgericht op initiatief van Paul Roosenstein vanuit Uitgeverij SWP en Logavak Opleidingsgroep BV.

Inhoudelijk biedt Delfos Academy modules, cursussen en leergangen aan, gestoeld op de brede kennisbasis van haar naamgever, dr. M.F. Delfos. Het gaat hierbij om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en psychologische beroepen. Het is de bedoeling dat deze leergangen later gegeven gaan worden door daarin geschoolde docenten.MDIC organiseert onder de naam MIG* een reeks webinars.

Joan van Duyn begeleidt MIGMO: Martine Delfos in gesprek met ouders / opvoeders. Omdat vaders soms net iets anders tegen de opvoeding van kinderen met een atypische ontwikkeling aankijken, is MIGPA de vaderversie: Martine Delfos in gesprek met vaders. Paul Stoffer begeleidt MIGPA.

In voorbereiding is dat Martine Delfos in gesprek gaat met professionals MIGPRO, begeleid door Paul Stoffer en Norbert Groot.

Daarnaast zijn er specifieke MIG* mogelijk, zoals MIGMAMA: Martine Delfos in gesprek met leden van Mama Vita (vereniging van ouders met kinderen met autisme) over transgender.Via webmaster@mdelfos.nl kunnen lezingen en trainingen op maat aangevraagd worden

Onderwerpen waar onderwijs over gegeven worden, zijn onder andere:

over Autisme (ASS) / atypische ontwikkeling (ATO)

over Grafische dossieranalyse (GDA)

over Angst en psychosomatiek

over Trauma

De activiteiten van Delfos Academy worden beheerd en verzorgd door Logavak.

Certicificering en accreditatie

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor na- en bijscholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

BTW

Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Meer info & aanmelden

Kijk voor informatie over het onderwijs aanbod in de SWP/ Logavak catalogus op pagina 21 t/m 24: Delfos Academy

Aanmelden voor programma onderdelen kan via de website van Delfos Academy

Aanmelden
Ga naar de inhoud