Interviews & Media

De site is under construction. De hoeveelheid materiaal is overstelpend, omdat Martine Delfos veel gedaan heeft en blijft doen. Een klein deel van de interviews (dat zijn er honderden in totaal, waarvan er bijna vierhonderd gedigitaliseerd zijn, waarbij dank aan Saskia van Dorst) zijn tijdelijk ondergebracht onder ‘Artikelen’ Het is de bedoeling om op den duur readers te maken waarin op onderwerp en jaar al het materiaal beschikbaar wordt.

Er zijn ook youtube filmpjes en filmpjes van organisaties en ook daar zal een keer plaats voor moeten worden gemaakt. Hieronder zijn er een aantal gekozen.

Video afspelen

KPC Groep, 2011

Video afspelen

Lectorale afscheidsrede VOJ, 2012

Video afspelen

Stichting Mama Vita, 2013

Video afspelen

Stichting Voorzij, 2020

Video afspelen

Spierziekten Nederland, 2021

Beschikbaar zijn en grenzen stellen. Martine Delfos over vaderschap, opvoeden, relaties, seksualiteit en waarom we elkaar niet hoeven te begrijpen

Een interview met Martine F. Delfos door Jeroen de Jonge van "De Praktijkvader". Opgenomen op 25 november 2019.

‘Ik ben een hulpverlener in hart en nieren’

Een interview over de drijfveren van Martine Delfos, haar visie op hulpverlening en de kritiek op de bureaucratisering ervan.
‘Mensen helpen. Dat zit in mijn botten.’

Martine Delfos over het mooie sekseverschil

Interview van Sheila Kamerman en Hendrik Spiering met Martine Delfos in NRC Handelsblad, dd. 20-11-04,
over De schoonheid van het verschil, waarvan de eerste druk in dat jaar verscheen.

Deskundigheid zit in het kind

Ad Kappen in gesprek met Martine Delfos. ‘Het kind is de deskundige, vraag het kind om advies. Je moet ervan overtuigd zijn dat kinderen iets te vertellen hebben en dat ze dat willen vertellen. Je moet alleen de grond maken, waardoor ze het kunnen vertellen. Dat betekent dat ze zich veilig moeten voelen.’ Daarnaast ziet ze de leerkracht als deskundige bij uitstek op het gebied van gedragsproblemen. Beroepstrots is daarbij enorm belangrijk. In haar woorden: ‘Noem eens een beroepsgroep die het aandurft om voor een groep van twintig tot dertig kinderen te gaan staan. Leerkrachten durven dat. Ze zijn meesters in gehoorzaamheid en in het communiceren daarover. Kijk naar het kind, wat een leerkracht doet heeft veel effect, meer dan ze zelf vaak denken’, aldus Martine Delfos. Gevleugelde woorden hierbij zijn dat de hersenen vaak nog wel op “aan” gezet moeten worden.

Skip to content