Foto (2018): Céline Kronenburg-van Spaendonk

Curriculum Vitae

Dr. Martine F. Delfos

Dr. Martine-France Delfos (1947) studeerde eind jaren zestig klinische research psychologie en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht, Nederland. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers: Le parent insaissisable et l’urgence d’écrire.

Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, seksueel misbruik traumaverwerking en eetstoornissen.

Vanaf 1994 verzorgt zij, naast haar therapeutische praktijk, nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.

In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk, wetenschappelijke modellen en theorieën ontwikkelen, samen met een groep mensen vorm te geven.

Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, geneeskunde biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht belang aan een verbintenis tussen wetenschap en praktijk. De modellen en theorieën die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid. Professor Dick Swaab schreef over haar: Martine Delfos is een van die uitzonderlijke mensen die in een zeer vroeg stadium van haar carrière met succes bruggen ging bouwen tussen de gebieden psychologie, geneeskunde en neurowetenschappen. Ze was lange tijd een van de weinige psychologen die echt geïnteresseerd was in neurobiologie. Ze is wetenschapper van beroep, maar ondersteunt haar wetenschappelijke inzichten als klinisch psycholoog en therapeut. Zoals ze zegt: ‘Een wetenschapper heeft het nodig in het echte leven geconfronteerd te worden met zijn fouten.’

Ze is verantwoordelijk voor verschillende wetenschappelijke onderzoeken in binnen- en buitenland.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naar míj?! Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar) en verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen (De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én hetzelfde), maar ook een boek over het immuunsysteem (Auto-immuunreacties en het immuunsysteem).

Omdat wetenschap dynamisch is, wordt in nieuwe drukken van haar boeken steeds de meest recente onderzoeken en inzichten verwerkt. Verschillende van haar boeken verschijnen in vertaling (Engels, Duits, Frans, Spaans, Tsjechisch, Roemeens en Birmees).

In 1999, bij de viering van de 10 jaar van het Verdrag van de Rechten van het Kind, gaf Martine Delfos in Helsinki een keynote met als motto: The most powerful weapon in empowering the child is adult modesty.

Van 2008 tot 2012 was Martine Delfos aangesteld als lector aan de Hogeschool Edith Stein/ Twente School of Education, met als leeropdracht: Virtuele ontwikkeling van jeugdigen. Zie hier het persbericht.

In 2010 werd Martine Delfos als Visiting Professor verbonden aan de International University of Sarajevo (IUS), Sarajevo/Bosnië Herzegovina.

In 2011 werd Martine Delfos als Visiting Professor verbonden aan de  Universidad Central del Ecuador, Quito/Ecuador.

Op de barricades
In 1974 studeerde ik af. Tijdens onze studie hadden Simon en ik twee kinderen gekregen. We besloten als studenten tot een rolwisseling. Ik zou in het gewone tempo afstuderen, hij wat langzamer omdat hij de zorg voor de kinderen op zich zou nemen…

Erkenning

Voor de eerste therapeutische kinderboeken ontving Martine Delfos de Wilhemina prijs. Stimuleringsprijs voor publicaties die in de provincie Utrecht uitblinken op het terrein van de jeugdhulpverlening.

Comeniuspenning, uitgereikt ter gelegenheid van de Comeniuslezing (2006)Op 31 maart 2006 werd door Martine F. Delfos de Comeniuslezing gehouden met als titel:
Het maakbare kind, Opvoeding als (ver)gissing.

Martine Delfos was de eerste vrouw die gevraagd werd de Comeniuslezing (sinds 1999)
te geven.

De kindertelefoon Oost Nederland liet dit beeld voor Martine maken, De Oermoeder (2006) door Marina van Bentem,
omdat ze Martine Delfos zien als het boegbeeld van het kind.

Op 27 oktober 2011 werd Martine Delfos aangesteld als gasthoogleraar aan de Universidad Central del Ecuador in Quito, Edcuador. Als aandenken werd deze plaquette overhandigd.

Er werd ook aangeboden om een Talent Hoogleraarschap te vervullen, maar dan had ze een half jaar per jaar in Ecuador moeten zijn, dat wilde ze niet.

Kinderwebsite

Naar de inhoud springen