Auto-immuunreacties en het immuunsysteem

 

PICOWO serie | Deel 18

Uit het voorwoord van prof. dr. Dick Swaab:

Martine Delfos is een van die uitzonderlijke mensen die in een zeer vroeg stadium van haar carrière met succes bruggen ging bouwen tussen de gebieden psychologie, geneeskunde en neurowetenschappen. Ze was lange tijd een van de weinige psychologen die echt geïnteresseerd was in neurobiologie. Ze is wetenschapper van beroep, maar ondersteunt haar wetenschappelijke inzichten als klinisch psycholoog en therapeut. Zoals ze zegt: ‘Een wetenschapper heeft het nodig in het echte leven geconfronteerd te worden met zijn fouten.’ Martine contacteert me een paar keer per jaar met diepgaande biomedische vragen. Haar vragen hebben altijd betrekking op een heel ander onderwerp, zijn nooit gemakkelijk te beantwoorden en zijn altijd origineel en dwingen me om een probleem op een nieuwe manier te bekijken. De nieuwste vrucht van haar werk is het huidige deel van de PICOWO-serie…

Dit is een geheel medisch boek, geen psychologisch boek.

Inhoud

Auto-immuunreacties en het immuunsysteem biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.

Martine Delfos breidt dit schema uit met een nieuw perspectief op het immuunsysteem; niet alleen een systeem dat vecht tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels, maar ook een systeem dat de activiteit van alle cellen van het lichaam organiseert. Een perspectief dat verschuift van vechten naar beschermen en uiteindelijk naar een uitwisseling met de omgeving van de mens. Om dit brede perspectief mogelijk te maken, ontwikkelde Delfos een vierde route van complementactivering: de melatonine-route.

Dit boek is bedoeld voor professionals in de medische wetenschap en praktijk.

Algemene informatie

Het extra materiaal bij dit boek omvat de TAD, de Table of Autoimmune Diseases, en een erratum voor schema 3 op pagina 48. Ga hiervoor naar de website van SWP via deze link.

Martine Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische researchpsychologie en aan het begin van de jaren negentig Franse taal- en letterkunde, beiden aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 voltooide ze haar doctoraat aan de universiteit op een dubbel onderwerp: psychologisch en literair onderzoek naar rouwverwerking bij Franse schrijvers. Ze is opgeleid als onderzoeker en sinds 1975 heeft ze ook in de praktijk gewerkt als therapeut. In 1997 richtte ze het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om een ​​onderzoeksgroep te vormen waarin ze biopsychologische theorieën en modellen ontwikkelt. De modellen die ze ontwikkelt staan ​​in directe relatie tot zowel de sociale als de wetenschappelijke realiteit. Ze voert haar onderzoeksprojecten uit op verschillende gebieden, zowel in Nederland als internationaal.

Tussen 2008 en 2012 werd ze benoemd tot lector aan de Edith Stein Hogeschool/Twente School of Education in Nederland. Sinds 2010 is zij gasthoogleraar aan de International University of Sarajevo in Bosnië-Herzegovina en vanaf 2011 gasthoogleraar aan de Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.

Ze heeft verschillende studieboeken en specialistische boeken geschreven, waaronder een viertal boeken op het gebied van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.

Juliette van Gijsel

Juliette van Gijsel studeerde geneeskunde en rondde in 2016 haar huisartsenopleiding af. Tijdens haar opleiding had de immunologie en vooral de auto-immunologie haar interesse en volgde zij een aantal keuzevakken op dit gebied.

Ook werkte zij tijdens haar studie met veel plezier mee aan wetenschappelijk onderzoek, waarvan een artikel verscheen in de The Lancet, over pasgeborenen die verdacht worden van vroeg ontstane sepsis. Sinds het begin van haar studie was zij ook steeds betrokken bij de wetenschappelijk onderzoeksgroep van Martine Delfos, die onderzoek deed op verschillende gebieden, onder andere immunologie.

 

Fiemke Griffioen-Both

Dr. Fiemke Griffioen-Both is oprichter en CEO van Lyla Coach BV en heeft een achtergrond in Kunstmatige Intelligentie. Na haar studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is ze daar gepromoveerd op agentsystemen in eHealth voor depressie en werkdruk. Na enkele jaren als kennistechnoloog te hebben gewerkt, is ze vanaf 203 weer in het onderzoek verder gegaan. Ze heeft bij de Universiteit van Utrecht aan het SleepCare-project gewerkt. Het project was zo succesvol, dat ze samen met haar collega vanuit dat project een bedrijf heeft opgezet, Lyla Coach BV.

 

Auteurs en het boek

Met betrekking tot dit boek: Martine Delfos is de hoofdauteur van het boek. Juliette van Gijsel was de hoofdauteur van de TAD, de tabel van auto-immuunziekten. Fiemke Griffioen-Both was coauteur in hoofdstuk 7 over het niveau van ghreline en eetstoornissen.

PICOWO serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Picowo serie.

ISBN

ISBN 9789088508745

E-ISBN 9789088508790

Auteurs: Martine F. Delfos & Juliette van Gijsel
Uitgever: SWP, Amsterdam

1e druk 2018

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen