Webinars Martine Delfos in gesprek met ouders – opvoeders (MIGMO)

Er zijn nieuwe MIGMO webinars gepland voor de komende periode:

2) maandag 31 januari 12-14 uur; Thema vriendschappen en relaties

3) donderdag 24 februari 13 -15 uur; Thema Sociale invoelendheid

4) dinsdag 22 maart 10 – 12 uur; Thema agressie / woedeuitbarstingen

5) dinsdag 19 april 10 -12 uur; Thema zelfbepaaldheid

6) maandag 16 mei 10 -12 uur; Thema pesten

7) dinsdag 21 juni 10-12; Thema scheiding

MIGMO is een maandelijks webinar voor ouders/opvoeders van kinderen met autisme/atypische ontwikkeling. De werkvorm is een interactief webinar waarbij de vragen van ouders/opvoeders centraal staan.

Na het persoonlijke consult met Martine Delfos ging ik vol vertrouwen en geïnspireerd naar huis. “Deze zienswijze en informatie gun ik alle ouders !”, was mijn eerste gedachte. Daarom heb ik Martine benaderd met het idee om online bijeenkomsten te organiseren om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken. De insteek is: laagdrempelig, praktisch en interactief. Ik hoop dat ook jij als ouder geïnspireerd raakt door haar visie op autisme/atypische ontwikkeling en dat onze kinderen er baat bij mogen hebben. 
Joan van Duyn (ouder)

Martine Delfos: “uit ervaring weet ik dat -met name ouders- de sleutel zijn voor het welbevinden van hun kind. Niet dat zij verantwoordelijk zijn of schuldig zijn aan het gedrag van hun kind, wel dat ze wijd open staan waar ze hun kind nog niet begrijpen om vervolgens inzichten toe te passen. Ouders hebben hun hart bij hun kind, en die combinatie tilt het kind als het ware verder. Maar ook begeleiders en leerkrachten kunnen een enorme ondersteunende rol spelen. Dit alles maakt dat ik deze online ontmoetingen organiseer. Kennis geeft ouders (en begeleiders en leerkrachten) inzicht die zij in kunnen zetten voor het welbevinden van hun kind met autisme/atypische ontwikkeling .”

Martine Delfos  is -naast dat zij zelfstandig gevestigd psychologe, therapeute, wetenschappelijk onderzoeker en publiciste is-  vooral een vrouw die ontzettend veel onderzoek heeft gedaan naar mensen met autisme/atypische ontwikkeling met hun vaak niet manifeste, verborgen intelligentie. Ze heeft alles wat ze aan kennis heeft vergaard in de afgelopen decennia ingezet om een ander licht te laten schijnen op mensen met autisme/atypische ontwikkeling, waarbij zij naar de mens als geheel kijkt. Hierdoor wordt duidelijk dat er in de ontwikkeling sprake is van een versnelde en een vertraagde kant. Ze laat -onderbouwd – zien dat er niet een stoornis of defect is, maar een atypische ontwikkeling. Daarnaast heeft Martine Delfos vele mensen met autisme/atypische ontwikkeling en hun ouders en familie als therapeut ondersteund in het vinden van hun weg in de wereld.

Het aantal vragen en noodsituaties waar Martine Delfos mee geconfronteerd wordt is enorm groot en via consulten of therapie al zeer lang niet meer het hoofd te bieden. Om met name ouders (en begeleiders) van kinderen met autisme/atypische ontwikkeling te ondersteunen in het ‘zien’ van hun kind, en problemen hopelijk ook te kunnen voorkomen, is er nu maandelijks de gelegenheid hierover in gesprek met Martine te gaan. Themagericht en waarbij vragen van ouders of begeleiders direct beantwoord worden door haar. Laagdrempelig, informatief, interactief waarbij ouders/begeleiders handvatten en zienswijzen aangereikt krijgen om hun kind beter te begrijpen.

Tickets zijn € 10,00 en verkrijgbaar via de MDIC website.

Ga naar de inhoud