Ouderbijeenkomsten opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme vanuit de atypische ontwikkeling visie van Martine Delfos

Stichting Impact Autisme (SIA) organiseert in opdracht van het Ministerie van VWS een serie bijeenkomsten ter ondersteuning van ouders van kinderen met autisme.

Uitgangspunt is de ontwikkelingsgerichte visie op autisme, als atypische ontwikkeling van Dr. Martine F. Delfos, internationaal bekend psycholoog, therapeut en autoriteit op dit gebied.

Onder haar bezielende leiding zullen er 3 online bijeenkomsten worden gehouden op zaterdagen. In de 2de week na elke bijeenkomst wordt op vrijdagen een online vervolgbijeenkomst gehouden met professionele begeleiders, die door Martine Delfos zijn opgeleid. In de weken tussen de sessies van Martine krijgen ouders de mogelijkheid geboden om in een persoonlijk online spreekuur hun persoonlijke ervaringen en vragen te bespreken met één van deze professionele begeleiders.

Ouders zijn cruciaal in het leven van hun kind(eren) en weten ook veel over hun kind. Met een kind met autisme kunnen ouders onzeker worden en niet goed bij hun kennis en aanvoelen komen. Bovendien is hun kennis en ervaring vaak beperkt en omgeving gebonden. De ervaring leert, dat wanneer ouders de kans krijgen om gezamenlijk nieuwe kennis tot zich te nemen, dit in de praktijk te brengen en dit met elkaar te delen, er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor henzelf en hun kinderen. De erkenning en herkenning tijdens deze ouderbijeenkomsten geven enorm veel begrip, hoop en moed voor de toekomst. En als je je kind beter gaat begrijpen, kan je vanuit die rust meer betekenen voor je kind en voor jezelf.

U kunt zich aanmelden via de website van SIA
www.impactautisme.nl
Meld u aan voor 7 februari 2022.

Ga naar de inhoud