Pubers en adolescenten

Biologisch, psychologisch en pedagogisch

Deel 4 van de quadrilogie

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren

In Pubers en Adolescenten geeft Martine Delfos een breed en diep inzicht in de puberteit en adolescentie. Alle onderwerpen komen aan bod van identiteit tot seksualiteit en ze presenteert haar nieuwste modellen over de rijping van het centrale zenuwstelsel naast alle kennis die aanwezig is over deze levensfase. Bij dit boek is ook een website waar alle onderwerpen aan het boek aan de orde komen en materiaal voor tentamens en dergelijke gegeven worden: www.xtra.swpbook.nl.

Student over de delen van de Quadrilogie:
Het boek is respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen. Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw. Degelijk en nauwgezet, maar nooit saai.

Inhoud

Pubers zijn de thermometer van de maatschappij. Door hen in beeld te brengen, krijg je inzicht in de mens en de maatschappij. Pubers en adolescenten is gebaseerd op nieuwe inzichten – biologisch, psychologisch, pedagogisch – die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, zonder de bestaande kennis te verwaarlozen. In dit boek komt de normale psychologische ontwikkeling tijdens de prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor scheiding, verslaving en pathologische stoornissen. Daarnaast wordt de veranderende wereld van adolescenten onder de loep genomen, waarin de computer, internet en de multiculturele samenleving een heel andere en belangrijkere rol spelen dan voorheen.

Bij dit boek is de studiewebsite www.xtra.swpbook.com ontwikkeld. Op de site is voor zowel studenten als docenten veel aanvullend studie- en lesmateriaal beschikbaar, zoals een aandachtspuntentrainer, samenvattingen en extra verdiepingsmateriaal o.a. in de vorm van vele filmpjes.

Algemene informatie

Eerste druk:2012
Tweede druk:2018, herziene druk.
Kaft 1e druk

 

Quadrilogie serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Quadrilogie serie.

ISBN

ISBN 9789088507571

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

2e herziene druk 2018

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen