Kinderen en gedragsproblemen

Aanleg, rijping of omgeving?

Deel 3 van de quadrilogie 

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren

Een biopsychologisch model waarin aanleg, omgeving en rijping worden uiteengerafeld in hun bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van bepaald gedrag. Dit boek is in feite geheel in de geest waar de vijfde versie van de DSM (handboek classificaties/diagnoses) naar verwijst en waarvan het hoopt dat het in de toekomst gestalte zal krijgen.

Student over de delen van de Quadrilogie:
Het boek is respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen. Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw. Degelijk en nauwgezet, maar nooit saai.

Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? Dit derde deel van de quadrilogie over ontwikkelingspsychologie is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen.

In het boek worden de factoren aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel ontrafeld. Hoewel deze drie factoren altijd een rol spelen in het tot stand komen van gedrag, is het maken van een onderscheid van wezenlijk belang voor de hulpverlening. Wordt gedrag meer bepaald door aanleg, door rijping van het centrale zenuwstelsel of door omgevingsfactoren?
Delfos gaat uitgebreid in op deze vraag en legt daarbij steeds een direct verband met diagnostiek en hulpverleningsstrategieën. Problematiek die in aanleg of door rijping gestuurd wordt, vereist een geheel andere hulpverleningsstrategie dan gedrag dat vooral door omgevingsfactoren in stand wordt gehouden.
Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die in het boek uitvoerig worden beschreven, geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn. Hierbij ontstaat een praktisch handvat voor kinderen en volwassenen in hoe zij met angst, agressie en depressie om kunnen gaan. Bovendien wordt een nieuw licht geworpen op ADHD en de rol die hyperactiviteit daarbij speelt.
Het boek combineert een wetenschappelijke en theoretische visie met praktische toepasbaarheid in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen.

Eerste druk:1997
Tweede druk:1998, gecorrigeerde en aangevulde druk
Derde druk:2000, volledig vernieuwde druk met het angstmodel (100 pagina's meer)
Vierde druk:2001, aangevuld met een psychosomatiekmodel
Vijfde druk:2003, opnieuw licht aangevuld en gecorrigeerd
Zesde druk:2005, licht aangevuld met recente inzichten uit onderzoek
Zevende druk:2007, licht aangevuld (extra oplage (print) gemaakt in afwachting van nieuwe editie)
Achtste druk2010, geheel herzien
Negende druk2012, licht aangevuld
Kaft van de
1e t/m 3e druk.
Kaft van de
4e t/m 7e druk.

 

 

 

 

Via deze link kan je naar alle boeken van de Quadrilogie serie.

ISBN 9789026522529

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

9e druk 2012

Gerelateerde uitgaves

Skip to content