Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Deel 1 van de quadrilogie 

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren

Ontwikkelingspsychologie geeft een omvattend overzicht over de theorieën en kennis van ontwikkelingspsychologie, zelfs voor ontwikkelingspsychologie bestond. Het geeft ook georganiseerd inzicht per leeftijdsfase en wat de rode draden van de ontwikkelingspsychologie zijn.

Student over de delen van de Quadrilogie:
Het boek is respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen. Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw. Degelijk en nauwgezet, maar nooit saai.

Inhoud

In Ontwikkeling in vogelvlucht schetst Martine Delfos een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In 21 kenschetsen wordt het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied in kort bestek per theoreticus uitgelegd. Om nieuwe inzichten te kunnen plaatsen, is nodig te weten wat daar de wortels van zijn. Die wortels klinken vaak ongewoon fris en modern in de oren, zoals Rousseau die bijvoorbeeld in de achttiende eeuw al zei: ‘We moeten onze kinderen niets leren, de ontwikkelingen gaan zo snel, we weten niet of ze de kennis van nu later wel zullen kunnen gebruiken.’Op de bodem van deze kennis beschrijft Martine Delfos alle leeftijdsfasen met hun belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is er een hoofdstuk over de geheel nieuwe wereld waar kinderen zich vaak urenlang in begeven: het virtuele milieu, met internet als spil. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste onderzoeken en inzichten.

De opzet en stijl maken het boek geschikt voor gebruik in het onderwijs, maar ook als direct toegankelijk naslagwerk in de praktijk voor mensen die met kinderen en jongeren werken.

Algemene informatie

Eerste druk:1999,
Tweede druk:2002, licht gecorrigeerd en aangevuld,
Derde druk:2003, aangevuld,
Vierde druk:2005 (tweede oplage 2007), aangevuld,
Vijfde druk:2009, geheel herziene versie,
Vijfde druk:2010, tweede oplage,
Zesde druk:2015,
Zevende druk:2020, gecorrigeerde druk.

 

Kaft van de
1e t/m 4e druk.

Quadrilogie serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Quadrilogie serie.

ISBN

ISBN 9789088509674

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

7e druk 2020

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen