Een vreemde wereld

Over het autismespectrum (ASS)
Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

‘Martine Delfos is er in geslaagd te doen wat de hoog gespecialiseerde academische onderzoeker tegenwoordig nog zelden voor elkaar krijgt: zij schreef een onderhoudend overzichtswerk over autisme. Het boek is voor een breed publiek lezenswaardig en voor academische specialisten geschikt om hun denken aan te scherpen.’
Prof. Dr. Willem Koops

Na de 10e druk (2018) van Een vreemde Wereld is een compleet herziene druk van het boek geschreven. Het resultaat is Een wondere wereld.

In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben.

Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de ‘behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autismespectrumstoornissen ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Dit wordt uitvoerig behandeld.

Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat het wetenschappelijk onderzoek erin verwerkt is en in iedere druk recent onderzoek opgenomen wordt.

Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden.

Eerste druk:september 2001.
Tweede druk:april 2002.
Derde druk:september 2002.
Vierde druk:maart 2003.
Vijfde druk:maart 2005.
Zesde druk:december 2006
Zevende druk:maart 2008
Achtste drukjanuari 2010
Negende drukapril 2011, geheel herziene druk  
Tiende drukgeheel herziene druk 
Kaft van de
1e t/m 8e druk.

ISBN 9789088508028

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

10e herziene druk, 2018

Gerelateerde uitgaves

Skip to content