Een vreemde wereld

Over het autismespectrum (ASS)
Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

‘Martine Delfos is er in geslaagd te doen wat de hoog gespecialiseerde academische onderzoeker tegenwoordig nog zelden voor elkaar krijgt: zij schreef een onderhoudend overzichtswerk over autisme. Het boek is voor een breed publiek lezenswaardig en voor academische specialisten geschikt om hun denken aan te scherpen.’
Prof. Dr. Willem Koops

Na de 10e druk (2018) van Een vreemde Wereld is een compleet herziene druk van het boek geschreven. Het resultaat is Een wondere wereld.

Inhoud

In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben.

Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de ‘behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autismespectrumstoornissen ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Dit wordt uitvoerig behandeld.

Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat het wetenschappelijk onderzoek erin verwerkt is en in iedere druk recent onderzoek opgenomen wordt.

Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden.

Na de 10e druk (2018) van Een vreemde Wereld is een compleet herziene druk van het boek geschreven. Het resultaat is Een wondere wereld.

Algemene informatie

Eerste druk: september 2001.
Tweede druk: april 2002.
Derde druk: september 2002.
Vierde druk: maart 2003.
Vijfde druk: maart 2005.
Zesde druk: december 2006.
Zevende druk: maart 2008.
Achtste druk:januari 2010.
Negende druk:april 2011, geheel herziene druk.  
Tiende druk:2018, geheel herziene druk.  
Elfde / Eerste druk:2022, geheel herziene druk, 1e druk onder de titel ‘Een wondere wereld’
Kaft van de
1e t/m 8e druk.
Kaft van de
9e t/m 10e druk.
Kaft vanaf de
11e / 1e druk.

Na de 10e druk (2018) van Een vreemde Wereld is een compleet herziene druk van het boek geschreven. Het resultaat is Een wondere wereld.

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

10e herziene druk, 2018
De 11e, geheel herziene druk, is in 2022 verschenen onder de titel ‘
Een wondere wereld

Gerelateerde uitgaves

Ga naar de inhoud