Het maakbare kind

Opvoeding als (ver)gissing

Het maakbare kind. Opvoeding als (ver)gissing is de uitgebreide weergave van de Comeniuslezing gehouden op 31 maart in de Grote Kerk in Naarden. De Comeniuslezing wordt jaarlijks gehouden en 2006 was de eerste maal dat een vrouw de lezing gaf.

In Het maakbare kind is getracht een beeld te vormen van de omstandigheden waaronder het eigentijdse kind opgroeit. De geschiedenis wordt overbrugd met uitspraken van Socrates, Comenius, Cats, Balkenende en de Winter tot en met Afrikaanse gezegden. De intrede van het virtuele milieu, de moderne media met name internet, wordt beschreven en de betekenis hiervan voor het kind en de opvoeding van het kind. Het virtuele milieu is onbedoeld een opvoedende instantie van formaat.

Comeniuspenning

Comeniuspenning, overhandigd ter gelegenheid van de Comeniuslezing 31 maart 2006

Martine Delfos was de eerste vrouw die de Comeniuslezing gaf die sinds 1999 gehouden wordt in de Grote Kerk in Naarden.

Inhoud

Comeniuslezing, gehouden op 31 maart 2006 door Martine Delfos.
We gebruiken de opvoeding als instrument om van het kind te maken wat we zouden willen dat het wordt. Maar hoe maakbaar is het kind eigenlijk? En wat is opvoeding eigenlijk? Sinds enkele jaren zijn we ons, sterker dan ooit, aan het buigen over het kind. Het welzijn van kinderen is meer dan alleen een wens van ouders en begeleiders. Met de ondertekening van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (VIRK) in 1989 hebben we onszelf verplicht deze rechten te respecteren. Kinderrechten beperken zich niet langer tot bescherming tegen schadelijke en criminele activiteiten. Kinderrechten gaan verder dan dat: welzijn is hun recht, het is aan ons om hen op te voeden.

Algemene informatie

Eerste druk:2006,
Tweede druk:2010.

 

ISBN

ISBN 9789066657809

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

2e druk 2010

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen