Artikel

Malende kaken. Eten vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief.


​Publicatie:
Ongepubliceerd, Martine F. Delfos

Omschrijving:
Eten kan beschouwd worden als een ontwikkelingstaak. Eten ‘kun’ je niet, eten moet je leren. Deze taak verloopt via verschillende stadia en de wijze waarop een stadium doorlopen wordt, beïnvloedt de verdere ontwikkeling. Om de problematiek van eetstoornissen en overgewicht in kaart te brengen, is het noodzakelijk om eten als ontwikkelingstaak te bekijken. In dit artikel wordt eten als ontwikkelingstaak beschreven in de verschillende leeftijdsfasen geplaatst.

PDF bestand van het artikel
Naar de inhoud springen