Artikel

Autisme op school. Waar lopen leerkrachten tegenaan?


​Publicatie:
Ongepubliceerd, Martine F. Delfos en Marijke van Dijk

Omschrijving:
Het onderwijs aan leerlingen met autisme (ASS) stuit op specifieke problemen. De vraag is waar leerkrachten in het onderwijs aan leerlingen met autisme tegenaan lopen. Vanuit een vooronderzoek werden vijf hardnekkige gedragingen onderscheiden. Als belangrijkste gedrag noemen leerkrachten dat de leerlingen met autisme een opdracht niet blijken te hebben begrepen. Dit lijkt niet alleen verklaard te kunnen worden doordat er onvoldoende opgelet wordt bij klassikale uitleg. Het lijkt zinnig om de aandacht van onderzoek te richten op de voorwaarden die nodig zijn om leerlingen met autisme opdrachten beter te doen begrijpen en leerkrachten te ondersteunen in het begrijpelijk maken van een opdracht.

PDF bestand van het artikel
Ga naar de inhoud