Artikel

De wetenschap als loverboy


​Publicatie:
Tijdschriftartikel, PIP, Pedagogiek in Praktijk, december, 22, p.20-25, 2004

Omschrijving:
Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap 7. De tijden van wetenschap, die in deze serie [artikelen] ter discussie staan, laten wetenschap een rol spelen die soms haaks staat op het streven naar emancipatie van de mens. Het verlichtingsideaal van de filosoof Immanuel Kant om mensen zélf te laten denken staat aan de wieg van de moderne wetenschappen. Mensen laten het denken echter makkelijk over aan de wetenschap en laten zich vervolgens verleiden door de aantrekkelijke producten die de wetenschap ons steeds weer voortovert. Uiteraard moet de wetenschap zich hiertegen verzetten. Martine Delfos trekt in haar bijdrage aan de serie dan ook ten strijde tegen het vele misbruik dat in onze tijd van de wetenschap gemaakt wordt. Zij ontmaskert de wetenschappelijke loverboy die de wetenschap als instrument gebruikt om de onwetende cliënt te manipuleren.

PDF bestand van het artikel
Naar de inhoud springen