Artikel

Borderline, een wisselend beeld


​Publicatie:
Hoofdstuk in boek, (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag?!, M.F. Delfos & N. Visscher (Red.). Amsterdam: SWP, 2001.

Omschrijving:
In het boek staat een hoofdstuk van Martine Delfos over de borderline: Borderline, een wisselend beeld. De geschiedenis van de diagnose borderline wordt geschetst en getracht wordt tot de kern van de problematiek te komen: een stoornis in de aandachtshuishouding (Attention Seeking Disorder) die zowel door aanleg als door omgeving gestimuleerd kan worden. De specifieke problemen die dat in een pleeggezin met zich meebrengt, krijgt daarbij aandacht.

PDF bestand van het artikel
Skip to content