Leven met autisme

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag over dit boek:
“Er zijn veel publicaties over autisme die een zekere professionele achtergrond veronderstellen, terwijl de meeste
folders alleen hele basale informatie geven.Tussen deze verschillende vormen in gaapt een informatiegat: een goed
leesbaar, verantwoord en toegankelijk boekje voor de betrokkene, de directe gezinsomgeving en hulpverleners en
ondersteuners. Leven met autisme voorziet in deze behoefte.Martine Delfos en Marijke Gottmer kennen de theorie en de praktijk van autisme als geen ander. Ook kunnen zij helder schrijven.”

Tijdschrift voor Psychiatrie, 49 (2007) 7, 473-747.

Inhoud

Mensen met autisme hebben veel moeite met alledaagse sociale contacten en alledaagse eisen die de wereld aan hen stelt.In deze nieuwe druk schetsen Martine Delfos en Marijke Gottmer wat autisme betekent voor de mensen zelf en hun omgeving. Voor het eerst wordt dit in kaart gebracht voor de verschillende levensfasen, tot en met de ouderdom.Deze herziening geeft nieuwe inzichten, met name de onderzoeken die aangeven dat er bij autisme niet sprake is van een defect maar van een vertraging. De MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person) behorende bij de theorie van het socioschema wordt uitgelegd. Ook is er aandacht voor de komende DSM-5 met de nieuwe diagnosecriteria.Leven met autisme is een gids voor volwassenen met autisme en hun omgeving. Het boek is tevens bruikbaar in de hulpverlening, onder andere voor psycho-educatie aan volwassenen met autisme.Leven met autisme is een gids voor volwassenen met autisme en hun omgeving. Het boek is tevens bruikbaar in de hulpverlening, onder andere voor psycho-educatie aan volwassenen met autisme. Prof.Dr. Rutger Jan van der Gaag (hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, UMCN St. Radboud Nijmegen) over dit boek: 'Een goed leesbaar, verantwoord en toegankelijk boekje voor de betrokkene, de directe gezinsomgeving en hulpverleners en ondersteuners. Martine Delfos en Marijke Gottmer kennen de theorie en de praktijk van autisme als geen andere. Ook kunnen zij helder schrijven'.

Algemene informatie

Dit boek verschijnt in de reeks van A tot ggZ. Leven met autisme was onderdeel van de 10-delige jubileum uitgave. 

Eerste druk:2006,
Eerste druk:2007 oplage 2, geactualiseerde oplage.
Tweede druk:2008 herziene druk.
Tweede druk:2009 oplage 2,
Tweede druk:2011 oplage 3,
Tweede druk:2011 oplage 4,
Derde druk:2012, herziene druk.

ISBN

ISBN 9789031391820

Auteur: Martine F. Delfos & Marijke Gottmer
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

3e druk 2012

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen