In 80 dagen de virtuele wereld rond

PICOWO serie | Deel 2

Bij het boek is een uitvoerige website met materiaal en filmpjes, bereikbaar via de QR-code op de omslag.
 Kijk op 80dagenwereldrond.nl

“Naast de beschrijving van het virtuele milieu en de opvoedtips bevat het boek resultaten van onderzoeken die betrekking hebben op het virtuele milieu. (…) Veel praktische informatie die zeer nuttig kan zijn voor opvoeders om kinderen te leren en te helpen op een verantwoorde manier omgaan met moderne media en het virtuele milieu.”
– Uit Criterium (KOC Visie), december 2014: In 80 dagen de virtuele wereld rond

“Zoals we van Delfos gewend zijn, staat het boek vol met scherpe observaties en hilarische anekdotes.”
– Uit NRC Virtueel: Ieder kind wil graag een level hoger komen

Inhoud

De jeugd groeit op in een fascinerende, virtuele wereld met mobieltjes, computer, internet, tablets, en wat in de toekomst nog ontwikkeld zal worden. Aandacht voor het opgroeien in en met het virtuele milieu is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Volwassenen hebben antwoorden nodig om hun kinderen en leerlingen te kunnen opvoeden en begeleiden, want deze generatie volwassenen kan door de voortdurende snelle veranderingen (nog) niet teruggrijpen op ervaring vanuit hun eigen opgroeien. Hoewel jeugdigen makkelijk omgaan in het vergaren van kennis, missen ze de ervaring om deze kennis op waarde te schatten. Een gesprek van generaties is noodzakelijk.

Op 1 augustus 2008 is dr. Martine F. Delfos voor 4 jaar benoemd als lector aan de Hogeschool Edith Stein te Hengelo met als leeropdracht Virtuele Ontwikkeling van de Jeugd. Delfos maakte hiervoor vier jaar lang 20 dagen per jaar vrij. Omdat 4x20 bij elkaar 80 is, concludeerde ze dat ze 80 dagen had om de virtuele wereld rond te reizen, zoals Phileas Fogg de held in het boek van Jules Verne in 80 dagen de werkelijke wereld rondreisde. In dit boek kijkt ze terug en geeft de kennis en inzichten die ze verwierf.

Delfos beschrijft wetenschap en praktijk, opvoeding en onderwijs, binnen- en buitenland. Van Hengelo tot Sarajevo, van Hyves naar WhatsApp. Ze staat stil bij de noodzaak voor de cultuuromslag in het onderwijs van kennisverwerving naar kennisverwerking.

Ze ontwikkelde een programma om jeugdigen virtueel bewust te maken. De resultaten van het vier jaar ontwikkelen van dit programma worden beschreven. Er namen meer dan 1000 kinderen deel aan dit programma. Het is de bedoeling dat Halt ermee aan de slag gaat in Nederland en het uitrollen van het programma over Bosnië-Herzegovina is gestart, aanzet ertoe eveneens in Ecuador en Turkije. Twee van haar studenten ontwikkelden een module over de Sociale Media voor de VSO, ook die is beschikbaar via het boek.
De betekenis van de gratis kranten voor het virtuele milieu is onderzocht. Het wordt zichtbaar waarom De Pers niet overleefde en De Spits wel, terwijl de kwaliteit precies omgekeerd is. Ze beschrijft het lopende onderzoek over het opzetten van een Task Force van jonge mannen in het onderwijs om meer mannen te krijgen en ze steun te bieden.

Het belangrijkste in dit boek is misschien haar inspanning om de kennis van ontwikkelingspsychologie en de kennis van het virtuele milieu samen te brengen in een uitgebreid overzicht hoe en waarom om te gaan met het virtuele milieu in het opgroeien van kinderen. Ze beschreef daarbij tien fasen van geboorte tot volwassenheid.

Algemene informatie

Eerste druk:2012,
Tweede druk:2013.

PICOWO serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Picowo serie.

Lectoraat Hogeschool Edith Stein

Martine Delfos heeft na vier jaar lectoraat 'virtuele ontwikkeling van de jeugd' op 21 september 2012 afscheid genomen op de Hogeschool Edith Stein te Hengelo.

De afscheidsrede van vier jaar lectoraat hield Martine Delfos in de theaterzaal van de Hogeschool Edith Stein. Hoewel ze daar fysiek aanwezig was en de zaal toesprak, kon deze lezing tegelijk virtueel gevolgd worden. De uitvoering was niet een powerpoint, maar een lezing in en speciaal daarvoor ingerichte geconstrueerde virtuele wereld. In de 'meeting complex' hield Martine Delfos via een avatar haar lezing. Daarbij waren een aantal genodigden uit verschillende landen.

De onderstaande printschreens laten deze virtuele omgeving zien. Ze zijn gemaakt door Roland Sassen van Wonderschool, die ook de virtuele omgeving hielp inrichten.ISBN

ISBN 9789088503801

E-ISBN 9789088503849

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

2e druk 2013

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen