Het fortuin van de Rougons

De cyclus van de Rougon-Macquart Deel I

Het gedurfde idee om een nieuwe vertaling van Émile Zola’s grootse Rougon-Macquart uit te brengen, ontstaat op een winterse middag begin 2019. Tijdens een lunch met haar uitgever Paul Roosenstein, vertelt Martine France Delfos over de vormende invloed die volgens haar uitgaat van Zola’s meesterwerk, en die zo ver reikt dat alle psychologen het eigenlijk tijdens hun opleiding zouden moeten lezen. Roosenstein luistert geboeid. Dan vraagt hij Martine of er eigenlijk recentelijk een nieuwe Nederlandse vertaling van Zola’s Rougon-Macquart is verschenen. ‘Ik denk het niet’, antwoordt Martine, waaraan zij enthousiast toevoegt: ‘Zal ik het doen?’

Zie hier de poster van de uitgever SWP.

Inhoud

Deel I

Dit eerste deel van de cyclus van Rougon-Macquart gaat over de strijd om geld en idealen. In dit deel maken we kennis met de wortel, de basis van het gezin: de laatst overgebleven telg uit een adellijk geslacht, een meisje, Adélaïde. Zola laat haar huwen met een koopman, waardoor adel en commercie vermengd raken. Ze krijgen samen een kind. De koopman overlijdt voortijdig. De jonge weduwe kiest vanuit haar vuur en haar schuldgevoel een zwerver waar zij een gepassioneerde relatie

mee heeft die tot twee kinderen leidt. Hier zijn zakelijkheid, nuchterheid, eigenheid, het lak hebben aan conventies en passie gekoppeld aan vergane adel. Een waaier van mogelijkheden. In het eerste deel wordt kennis gemaakt met een aantal hoofdfiguren, tegen de historische achtergrond

van de staatsgreep van 1851.

Elk deel eindigt met een nawoord en een verklarende woordenlijst. In de tekst zijn die woorden en begrippen gemakkelijk te herkennen aan het symbool &.

Voor ieder deel van de serie komt een psychologische analyse beschikbaar op de website www.emilezola.nl waarin de kwestie aanleg versus omgeving belicht wordt.

Algemene informatie

Émile Zola. Parijs, 1 juli 1871:

Ik wil uitleggen hoe een gezin, een klein groepje wezens, zich gedraagt in een samenleving, wanneer het uitbreidt en tien, twintig individuen op de wereld zet, die op het eerste gezicht totaal verschillend lijken, maar waar een analyse aantoont dat ze nauw met elkaar in verband staan. Erfelijkheid kent zijn wetten, net zoals de zwaartekracht.

De Rougon-Macquart, de groep, het gezin dat ik me voorgenomen heb te bestuderen, heeft als kenmerk de uitbarsting van begeerten en de brede opstand van onze tijd die zich stort op het genieten. Fysiologisch gezien zijn zij de trage opeenvolging van complicaties van het zenuwstelsel en het bloed, die zich in een ras voordoet, na een eerste organisch letsel, en die, naargelang de omgeving, bij elk individu van dit ras, de gevoelens, de verlangens en de hartstochten bepalen. Dat wil zeggen alle menselijke manifestaties, natuurlijk en instinctief, waarvan de voortbrengsels de gebruikelijke typering van deugden en ondeugden krijgen. Historisch gezien komen ze voort uit het volk, stralen ze uit in de hele hedendaagse maatschappij en klimmen ze op naar alle situaties, door deze in wezen moderne impuls die de lage klassen bevangt in hun opmars door het sociale organisme heen. Zij vertellen aldus het verhaal van het Keizerrijk van Napoleon, de Second Empire, van de hinderlaag van de staatsgreep tot aan het verraad van Sedan, door middel van hun individuele drama’s.

Dit werk, dat meerdere afleveringen zal vormen, wordt daarom, in mijn gedachten, de natuurlijke en sociale geschiedenis van een gezin onder het Keizerrijk van Napoleon, de Second Empire. En de eerste aflevering: Het fortuin van de Rougons, moet als wetenschappelijke titel dragen: De Oorsprong.

Meer achtergrond informatie over Émile Zola het het vertaal project van kijk op de website:

www.emilezola.nl

ISBN

ISBN 9789088509643
E-ISBN 9789461540225

Auteur: Émile Zola,
vertaald door Martine Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

1e druk 2020

Gerelateerde uitgaves

Ga naar de inhoud