Autisme op school

Deel 1: Basisonderwijs / primair onderwijs

Download hier de volledige inhoudsopgave.

Download  hier het voorwoord.

Inhoud

De mogelijkheden van jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten. Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent. In het voortgezet, secundair onderwijs betekent het dat het team ook onderling op elkaar moet afstemmen, wat op zich al een grote klus is. Het grootste probleem is dat de jongere met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan mentale leeftijden beschikt (MAS1P, Mental age Spectrum within 1 person). Op vijftienjarige leeftijd kan hij vijftien zijn in biologisch opzicht en midden in de puberteit zitten, terwijl zijn sociaal-emotionele leeftijd twee jaar is. Hij kan in de wiskundeles zijn leraar soms voorbij zijn en tegelijk geen schoolrijp gedrag vertonen.

In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

Autisme op school bestaat uit twee delen die deels overlappen. Deel I is gericht op het basis-, primair onderwijs. Deel 2 is gericht op het voortgezet, secundair onderwijs.

In Autisme op school deel 2 worden de specifieke problemen besproken waar het docententeam in het voortgezet onderwijs tegenaan lopen bij een jongere met autisme. Ook de moeizame overgang van één of twee leerkrachten in het basis- primair onderwijs naar een heel team docenten voor de verschillende vakken in het voortgezet, secundair onderwijs. Maar ook waar de jongere zelf mee geconfronteerd wordt en welke problemen de jongere het hoofd moet bieden om onderwijs op school te kúnnen volgen. Het is geen wetenschappelijk betoog, maar een boek dat bedoeld is om leerkrachten in het secundair, voortgezet onderwijs praktische handvatten te geven.

Deze derde druk bij een nieuwe uitgever, Uitgeverij SWP, is aangevuld met de inzichten uit het nieuwste onderzoek die aangeven dat autisme geen defect is maar een vertraging.

Algemene informatie

Eerste druk:september 2008,
Tweede druk:december 2008,
Derde druk:2013.

Eerste en tweede druk zijn verschenen bij Uitgeverij Quirijn

ISBN

ISBN 9789088504440

(Deze uitgave verscheen eerder onder ISBN 9789079596041)

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

3e druk 2013

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen