Foto (2018): Céline Kronenburg-vsn Spaendonk

Curriculum Vitae

Dr. Martine F. Delfos

Dr. Martine-France Delfos (1947) studovala psychologii a klinický výzkum na konci šedesátých let 20. století a francouzský jazyk a literaturu na začátku devadesátých let 20. století, obojí na nizozemské Univerzitě v Utrechtu. V roce 1999 získala titul Ph.D. za psychologickou a literární studii o procesu truchlení mezi francouzskými umělci pod názvem Le parent insaisissable et l’urgence d’écrire.

Na vysoké škole se učila provádět výzkumnou klinickou psychologii a následně v roce 1975 začala pracovat v terapeutické praxi. Zde získala zkušenost s diagnostikou a léčbou dětí, dospívajících i dospělých. Specializuje se na vztahovou terapii, autismus, sexuální zneužívání, zpracování traumatu a poruchy příjmu potravy.

Od roku 1994 kromě své terapeutické praxe vede další vzdělávání psychologů, psychiatrů, odborníků na zdravotní výchovu, lékařů, sociálních pracovníků a vedoucích skupin.

V roce 1997 založila PICOWO: Psychologický institut pro konzultace, vzdělávání a vědecký výzkum. Zde spolu s dalšími profesionály vede výzkumnou práci a rozvíjí vědecké modely a teorie. Výsledky tohoto výzkumu publikuje v knižní řadě PICOWO.

Na základě kombinace výzkumného vzdělání a terapeutické zkušenosti začala převádět své znalosti do biopsychologických modelů. Ty se týkají různých vědeckých oborů, především psychologie, biologie, chemie a matematiky. Pro Martine Delfos je důležité spojení vědy a praxe. Modely a teorie, jež rozvíjí, se přímo vztahují k společenské a vědecké realitě. Profesor Dick Swaab o ní napsal: Martine Delfos je jedním z oněch výjimečných lidí, kteří již na počátku své kariéry úspěšně začali budovat most mezi psychologií, medicínou a neurovědou. Po dlouhou dobu byla jedním z mála psychologů, kteří se vážně zajímali o neurobiologii. Hlavní profesí je vědkyně, ale svá vědecká zjištění podkládá svou praxí klinické psycholožky a terapeutky. Jak říká: „Vědec musí být konfrontován s chybami, jejichž zdrojem je skutečný život.“

Zodpovídá za různé vědecké studie v Nizozemsku i v zahraničí.

Vedle své práce nezávislé terapeutky a učitelky od roku 1993 publikuje, mimo jiné v oboru psychologie. Vyšlo jí několik příruček a odborných knih, například na téma komunikace s dětmi (Pověz mi…: Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety) nebo rozdílů a podobností mezi muži a ženami, ale i příručka o imunitní soustavě.

Vzhledem k dynamičnosti vědy nová vydání jejích knih vždy zahrnují poslední výzkumy a poznatky. Několik jejích knih se objevilo v překladech (anglicky, německy, francouzsky, španělsky, česky, rumunsky a barmsky).

Mezi lety 2008 a 2012 Martine Delfos působila jako profesorka na katedře pedagogiky při Univerzitě v Twente, kde vyučovala virtuální vývoj dětí a dospívajících.

V roce 2010 hostovala jako profesorka na Mezinárodní univerzitě v Sarajevu v Bosně a Hercegovině.

V roce 2011 se stala hostující profesorkou na Centrální univerzitě v Ekvádoru.

Skip to content