Vijfde druk van het boek Autisme vanuit Ontwikkelingsperpectief

Autisme vanuit Ontwikkelingsperspectief is in zijn vijfde druk gegaan. Het is verheugend dat dit gebeurt. De theorie van het Socioschema met de MAS1P spreidt zich steeds verder uit. In dit boek wordt de impact van autisme op het vormen van de MAS1P met zijn verschillende leeftijden in praktische zin uitgelegd. Zodat er beter bij het kind, de jongere maar ook de volwassene aangesloten kan worden om te zorgen dat de ontwikkeling voort kan gaan. Dit kan niet via training of trucjes, maar daadwerkelijk ontwikkelen, wat dan ook een blijvend effect heeft.

Nieuwsbericht tekst van de uitgever:
Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling. Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit.