Vijfde druk van het boek Autisme vanuit Ontwikkelingsperpectief

Autisme vanuit Ontwikkelingsperspectief is in zijn vijfde druk gegaan. Het is verheugend dat dit gebeurt. De theorie van het Socioschema met de MAS1P spreidt zich steeds verder uit. In dit boek wordt de impact van autisme op het vormen van de MAS1P met zijn verschillende leeftijden in praktische zin uitgelegd. Zodat er beter bij het kind, de jongere maar ook de volwassene aangesloten kan worden om te zorgen dat de ontwikkeling voort kan gaan. Dit kan niet via training of trucjes, maar daadwerkelijk ontwikkelen, wat dan ook een blijvend effect heeft.