Internationale samenwerking Malta

In 2017 werd door de regering van Malta aan mij gevraagd om mijn theorie over autisme te vergelijken met de bestaande theorieën. De drie gangbare theorieën zijn inmiddels achterhaald en dat kon door een schema zichtbaar worden gemaakt. Dat zijn: de theorie van de Centrale Coherentie, de Theory of Mind en de theorie van Planning en Executieve Functies.

In feite is al sinds 1996 duidelijk dat er geen plek in de hersenen bestaat die anders functioneert, daarom kan geen van de theorieën verklarend voor autisme zijn, omdat alle bestaande theorieën slechts over een deel van de mens gaan en autisme de mens als geheel betreft. De theorie van het Socioschema met de MAS1P (S-MAS1P) betreft de mens als geheel en kan een verklaring voor autisme bieden.

Malta was daarin geïnteresseerd, en dat bleek des te meer toen een ministeriële delegatie vanuit Malta naar Nederland kwam op 10 januari, en een bezoek bracht aan de praktijk van Martine Delfos. Het was een zeer aangename, interessante en bevlogen bijeenkomst. In Malta is de behandeling van ABA (Applied Behavior Analysis) de standaard, dat houdt in dat de behandeling bestaat uit gedragsverandering via beloning en straf te bewerkstelligen. Dat is geen structurele verandering en roept verzet op in het kind door de dwang. Het gaat daarbij niet om ontwikkeling van het kind. Ze stonden zeer positief tegenover het idee van het Delfos Huis dat op dit moment in Nederland wordt ontwikkeld (www.delfoshuis.nl). Het is hun bedoeling de theorie via onder andere Delfos Huis voor volwassen en de toepassing ervan op onder andere het onderwijs en zeker in de opvoeding in Malta in te voeren.

 

Naar de inhoud springen