welkom op de
kinderwebsite

van mdelfos.nl !

mdelfos.nl/kinderwebsite

Kinderen! Wat zouden volwassenen graag willen dat ze de energie en de fantasie van kinderen nog zouden hebben. Maar dat zijn ze onderweg vaak kwijtgeraakt. Kinderen kunnen volwassenen zoveel leren. Maar volwassenen kunnen niet altijd goed tegen kritiek. Toch is het belangrijk dat volwassenen van kinderen leren. Volwassenen kunnen je ook veel beter opvoeden en helpen als ze je begrijpen! Dus: Vertel!
Martine F. Delfos
Biopsycholoog

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met wewerken.nl | De illustraties op de kinderwebsite zijn gemaakt door Ingrid Biesma

Copyright © 2019 Martine F. Delfos

Naar de inhoud springen