Sozio 4 | December 2007 

Kick Off en kindbrowser
SOZIO 79, december 2007 • 35

Download als PDF 

Martine Delfos is psycholoog en psychotherapeut. Ze begeleidt het project Virtueel Leven Enschede. Dat project heeft als doel een gezonde virtuele ontwikkeling mogelijk te maken voor jeugdigen. Ze beschrijft de voortgang van het project. Dit is deel 4 en gaat in op de aftrap van het project en de speciale kindbrowser Krowser

Kick Off en kindbrowser

Op 24 oktober vond de kick-off van het project Virtueel Leven Enschede plaats in Enschede. Het plan van actie tot 2009 werd gepresenteerd. Dag- en avondlezingen en besprekingen om de tijd die ik in Enschede ben zo vruchtbaar mogelijk te gebruiken. Onder andere met Glenn Rexwinkel, een ingenieur van de Technische Universiteit Twente, die zijn talent aan ons gaat verbinden. Hij heeft een kindbrowser gemaakt (Krowser, easybee.com), om een computer kindveilig te installeren. De leeftijd van het kind wordt ingetypt en de browser wordt actief met een internettoegankelijkheid voor die leeftijd. Kinderen kunnen niet dieper het internet op dan het programma toelaat, bij verdere toegang tot de computer is een wachtwoord nodig. Het heeft een ingebouwde klok tegen verslaving. Het programma is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. De kennis van de computertechniek is bij (pre)pubers zo groot dat bij kinderen ouder dan twaalf de bescherming via dit programma tekort gaat schieten. 

We gaan met elkaar in zee, omdat het programma van Glenn geen opvoeding oplegt, maar ouders en scholen de gelegenheid biedt om zelf op een witte lijst sites toe te voegen die geschikt zijn. Dit past bij het uitgangspunt van VLE, bottom-up, dat wil zeggen dat ouders, leerkrachten en professionals zelf kunnen bepalen welke vorm een programma voor hen aanneemt.

Kinderen kunnen sites vragen, ouders voegen die al dan niet toe. In het programma worden kindveilige sites standaard aangeleverd. De Digitale Poort geeft aan welke nieuwe kindvriendelijke sites er zijn. Ouders en professionals kunnen ervaring met sites uitwisselen. Het is de bedoeling dat ouders niet een afgerond pakket krijgen, maar een bouwvorm: een standaardpakket met uitbouwmogelijkheden. Deze werkwijze stimuleert ouders en kinderen om blijvend met elkaar over het virtuele milieu te praten, een van de speerpunten van VLE.

Om kinderen een gezonde virtuele ontwikkeling te bieden is het noodzakelijk dat ouders daarin opvoeden. Daarvoor is nodig dat ouders en kinderen met elkaar in contact staan over wat het kind meemaakt. Uit het onderzoek in Enschede is gebleken dat een van de klachten van de jeugdigen is: het gebrek aan belangstelling van ouders voor wat kinderen dagelijks op de computer meemaken. Ook op het virtuele milieu moeten kinderen volwassenen als opvoeders om zich heen hebben. Je leert ook niet fietsen op de snelweg, maar op de stoep met je ouders. En kinderen willen hun ervaringen met hun ouders delen. Stimuleren van een ontwikkeling binnen grenzen, want een mens voelt zich pas vrij als hij of zij zich binnen grenzen kan bewegen. Er zou geen verkeer mogelijk zijn zonder verkeersregels, stoplichten en flitspalen.

Voor VLE wordt een meer verfijnd programma gemaakt van de Krowser. Het programma zal een onderdeel gaan vormen van de Digitale Poort. Ook de website van de Digitale Poort, dipoe.nl, neemt vorm aan en zal binnen enkele maanden de lucht ingaan.

VLE vordert gestaag. Een uniek project waarin we dynamisch met z’n allen, met steun van de gemeente Enschede, proberen een gezonde virtuele ontwikkeling voor kinderen tot stand te brengen.

(*) Kijk voor meer informatie over Virtueel Leven Enschede op www.sociaaldigitaal.nl en www.sozio.nl

Skip to content