Virtuele ontwikkeling van de jeugd

Virtueel opvoeden

In dit beknopte boekje kaart Martine Delfos een probleem aan: waar zijn de volwassen opvoeders in de jonge, digitale wereld? Een aantal door haar gehouden lezingen geeft een houvast om hierover na te denken. Voor mensen die beroepshalve met jongeren te maken hebben en hun blik willen vergroten is deze brochure een must. Een eerste stap om zich werkelijk in een andere wereld te begeven. Weten wij bijvoorbeeld hoeveel invloed de digitale wereld heeft op de leefwereld van jonge mensen vandaag en waar vooral opvoeders daarin zouden moeten staan? Tot op heden zijn oudere opvoeders afwezig in dit belangrijk deel van de wereld van jonge mensen. Ook al lijkt dit boekje een persoonlijk statement van Delfos, de aanzet tot een goede discussie blijft er niet minder om. Kortom, een leesbaar boekje met een werkopdracht voor mensen die met jongeren in contact staan.
  – Uit NBD|Biblion recensie, B.T.F.

De jeugd groeit op in een nieuwe, fascinerende wereld. Het virtuele milieu bestaat uit tv, mobieltjes, computer, internet, gaming, IPods en wat de toekomst nog meer te bieden heeft. Het is voor kinderen niet een instrument maar een leefwereld, waar ze recht hebben om zich vrijuit te ontplooien. Daarvoor is nodig dat ze ook daar opgevoed worden, zoals overal elders.
Wat zijn de specifieke dingen waar we rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling van kinderen in deze nieuwe leefwereld? Het gaat niet om bescherming, dat is ook nodig, maar om ze de ruimte te geven dat ze vrij kunnen genieten en ontdekken. Vrij kun je alleen zijn als je begrensd en beschermd bent, als je begeleid wordt in de stappen die je neemt, als je voorgeschoteld krijgt wat je aankunt. Je geeft een kind pas een kaars in een optocht als hij die recht kan houden en kan genieten in plaats van gevaar loopt zich te branden.
Op welke leeftijd is verslaving risicovol, hoe groot is hun verwerkingstijd, kunnen ze meer tegelijk dan volwassenen, kun je internet leeftijdgewijs opbouwen, net als zwemmen of fietsen? Volwassenen hebben antwoorden nodig om er voor hun kinderen te kunnen zijn, want deze generatie ouders kan niet teruggrijpen op de ervaring vanuit hun eigen opgroeien.

Op 1 augustus 2008 is Dr. Martine F. Delfos benoemd als lector aan de Hogeschool Edith Stein met als leeropdracht Virtuele ontwikkeling van de jeugd. Dit boek bevat een uitgebreide versie van haar lectorale rede die ze op 9 september in Enschede in het muziekcentrum hield.

Erratum

Erratum pagina Virtualis (PDF)
U kunt dit erratum PDF-bestand downloaden en uitprinten als u het boek aangeschaft heeft.

Eerste druk:2008,
Tweede druk:2009.

ISBN 9789066659933

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

2e druk 2009

Gerelateerde uitgaves

Skip to content