Ontwikkelingspsychopathologie

Stoornissen en belemmeringen

Deel 2 van de quadrilogie 

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren

Ontwikkelingspsychopathologie geeft een breed zich en inzicht op het terrein van psychopathologie. De nieuwe versie uit 2020 geeft aandacht aan de nieuwe, vijfde versie van de DSM, het handboek van classificaties. Ontwikkelingspsychopathologie is al sinds de eerste versie gericht op een brede heel-de-mens blik, niet alleen gefocust op classificatie, maar op alle factoren. Daarmee benadert het duidelijk het ideaal van de DSM in zijn vijfde versie voor ogen heeft in de toekomst.

Student over de delen van de Quadrilogie:
Het boek is respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen. Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw. Degelijk en nauwgezet, maar nooit saai.

Ontwikkelingspsychopathologie over de ‘abnormale' ontwikkeling bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind kunnen optreden. In detail wordt ingegaan op de belangrijkste stoornissen. De verschillende bronnen die aan het ontstaan van stoornissen ten grondslag liggen - aanleg, rijping en omgevingsfactoren - worden uitvoerig besproken. De beschrijving van de stoornissen is gebaseerd op de DSM, invloedrijke handboeken en recent wetenschappelijk onderzoek.
Het boek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel geeft een overzicht van de normale ontwikkeling, noodzakelijk om de verstoorde ontwikkeling te kunnen begrijpen. In het tweede deel komen de verschillende bronnen van verstoorde ontwikkeling aan bod - zo wordt onder andere ingegaan op de lichamelijke ontwikkeling, rijping van het centrale zenuwstelsel, psychotrauma's, seksueel misbruik, culturele factoren en de rol van de opvoeding. Het derde deel gaat in op de problematiek van de diagnostiek, de hulpverlening en het speciaal onderwijs.

Herziene 8e druk verwacht begin 2020

Eerste druk:1996,
Tweede druk:1997, gecorrigeerd
Derde druk:1998, aangevuld
Vierde druk:2002, herzien
Vijfde druk:2003, aangevuld
Zesde druk:2006, herzien
Zevende druk:2009, geheel herzien
Achtste druk:2020, geheel herzien

Kaft van de
1e t/m 6e druk.
Kaft 7e druk. Kaft vanaf 8e druk.

Via deze link kan je naar alle boeken van de Quadrilogie serie.

ISBN 9789088509452

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

8e druk 2020

Gerelateerde uitgaves

Skip to content