Luister je wel naar mij?

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Communiceren met kinderen en jeugdigen, deel 1

“In zeer grote eenvoud slaagt de schrijfster er in een heldere, volledige weergave te geven van wat ‘gespreksvoering met kinderen’ is. Vele voorbeelden ondersteunen de tekst, en verwijzingen naar literatuur en onderzoek volledigen het geheel. Maar behalve dat, treft mij vooral de wijze waarop de auteur er in slaagt respect te creëren voor het kind. Toch een noodzakelijk basishouding voor elke onderwijskracht?
Een boek dus, wat niet mag missen op de plank van elke basisschool.”
– Uit recensie, verschenen in Zorg Primair, maart 2004

“Een praktisch boek dat zeer aan te raden is voor iedere professional dat met deze doelgroep te maken heeft.”
– Uit een recensie van Magazine Kinderverpleegkunde, december 2016

“Het boek is helder geschreven, theorie wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Het is een praktisch basisboek voor gespreksvoering. (…) Ik kan het iedereen aanraden om dit boek te lezen! Want als het goed is, praten we in het onderwijs niet alleen óver de kinderen, maar juist mét de kinderen.”
– Uit een recensie van Wij-leren.nl, februari 2016

Lees hier het nieuwsbericht over de 20ste druk.

Inhoud

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Naast het voeren van vraaggesprekken met kinderen wordt in deze uitgave gespreksvoering in het algemeen beschreven en behandelt het in het bijzonder hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie.

In Luister je wel naar mij? beschrijft Martine Delfos hoe een gesprek met vierjarigen, achtjarigen of twaalfjarigen gevoerd kan worden. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is?

Luister je wel naar mij? dat Martine Delfos schreef met medewerking van Jorien Meerdink en Fiet van Beek van bureau WESP, is een boek over gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.

Algemene informatie

Eerste drukmaart 2000,
Tweede drukjuni 2000,
Derde druk november 2000,
Vierde druk augustus 2001,
Vijfde drukjuli 2002,
Zesde drukmaart 2003,
Zevende druk november 2003,
Achtste druk september 2004,
Negende druk februari 2005,
Tiende drukoktober 2005,
Elfde drukjuni 2006,
Twaalfde drukjanuari 2007,
Dertiende drukapril 2008,
Veertiende drukmaart 2009,
Vijftiende drukmaart 2010,
Zestiende druk augustus 2011,
Zeventiende drukmaart 2014,
Achttiende druk2017,
Negentiende druk2020,
Twintigste druk2020, gewijzigde druk,
Eenentwintigste druk2021,
Tweeëntwintigste druk2022.
Kaft van de
1e t/m 9e druk.
Kaft 10e t/m 19e druk.Kaft vanaf de 20ste druk.

ISBN

ISBN 9789085600992

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

22ste druk 2022

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen