Luister je wel naar mij?

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Communiceren met kinderen en jeugdigen, deel 1

“In zeer grote eenvoud slaagt de schrijfster er in een heldere, volledige weergave te geven van wat ‘gespreksvoering met kinderen’ is. Vele voorbeelden ondersteunen de tekst, en verwijzingen naar literatuur en onderzoek volledigen het geheel. Maar behalve dat, treft mij vooral de wijze waarop de auteur er in slaagt respect te creëren voor het kind. Toch een noodzakelijk basishouding voor elke onderwijskracht?
Een boek dus, wat niet mag missen op de plank van elke basisschool.”
– Uit recensie, verschenen in Zorg Primair, maart 2004

“Een praktisch boek dat zeer aan te raden is voor iedere professional dat met deze doelgroep te maken heeft.”
– Uit een recensie van Magazine Kinderverpleegkunde, december 2016

“Het boek is helder geschreven, theorie wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Het is een praktisch basisboek voor gespreksvoering. (…) Ik kan het iedereen aanraden om dit boek te lezen! Want als het goed is, praten we in het onderwijs niet alleen óver de kinderen, maar juist mét de kinderen.”
– Uit een recensie van Wij-leren.nl, februari 2016

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Naast het voeren van vraaggesprekken met kinderen wordt in deze uitgave gespreksvoering in het algemeen beschreven en behandelt het in het bijzonder hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie.

In Luister je wel naar mij? beschrijft Martine Delfos hoe een gesprek met vierjarigen, achtjarigen of twaalfjarigen gevoerd kan worden. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is?

Luister je wel naar mij? dat Martine Delfos schreef met medewerking van Jorien Meerdink en Fiet van Beek van bureau WESP, is een boek over gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.

Eerste druk:maart 2000,
Tweede druk:juni 2000,
Derde druk:november 2000,
Vierde druk:augustus 2001,
Vijfde druk:juli 2002,
Zesde druk:maart 2003,
Zevende druk:november 2003,
Achtste druk:september 2004,
Negende druk:februari 2005,
Tiende druk:oktober 2005,
Elfde druk:juni 2006,
Twaalfde druk:januari 2007,
Dertiende druk:april 2008,
Veertiende druk:maart 2009,
Vijftiende drukmaart 2010,
Zestiende drukaugustus 2011,
Zeventiende drukmaart 2014,
Achttiende druk2017.
Kaft van de
1e t/m 9e druk.

 

ISBN 9789088505102

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

18e druk 2017

Gerelateerde uitgaves