Het IQ en de Intelligentie

De illusie van meten

PICOWO serie | Deel 19

In een historisch-psychologisch wetenschappelijke analyse wordt duidelijk gemaakt hoe de intelligentietest een verkeerde weg is ingeslagen, de dupe is geworden van de magie van de grote getallen. Hoe ruim 100 jaar na zijn dood de geniale Alfred Binet nog steeds niet gehoord wordt. Hoe meer dan een eeuw onderzoek heeft laten zien de de IQ-test niet vertrouwd kan worden voor de beoordeling van een individu. Schrijnend en tijd om maatregelen te nemen en een wetenschappelijke houding in plaats van een ‘we zijn het gewend-houding aan te nemen.

Lees hier het artikel over IQ en intelligentie in tijdschrift Socio.

Inhoud

Paul Stoffer MSc & ir. Norbert Groot:

"Het genie Alfred Binet uit de negentiende eeuw is de grondlegger van het psychologisch onderzoeken van de intelligentie. De intelligentietests van de eenentwintigste eeuw behelzen nog steeds de subtests die hij ontwierp.

In Het IQ en de intelligentie neemt Martine Delfos ons mee naar de psychologische geboorte van het onderzoeken van intelligentie bij Alfred Binet, aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf daar maken we een onwaarschijnlijke, indrukwekkende en fascinerende psychologische en historische reis, waarbij het opsporen van zwakke plekken bij leerlingen via de intelligentietests en het IQ al snel verwijderd raakten van de oorspronkelijke visie van Binet. Zwakke kanten ontdekken, daarvan de oorsprong onderzoeken en het begeleiden van die zwaktes verandert in het selecteren van mensen op intelligentie. Maar kan dat wel? Meten we wel wat we denken te meten en kennen we de gevolgen? Na honderd jaar onderzoek is het antwoord: nee!

Vanuit een historisch perspectief kijkt Martine Delfos naar het IQ en de intelligentietest om de lastigheden in het heden beter te begrijpen. Daarbij wekt zij Alfred Binet, als belangrijke pionier, weer tot leven, waardoor een honderd jaar oud inzicht opnieuw, of zelfs voor het eerst, kan worden begrepen. De ervaren kennis van toen gaat zo niet verloren maar herleeft. Al meer dan honderd jaar heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen dat wat Alfred Binet beweerde, wetenschappelijk gezien juist is. Meer dan honderd jaar na zijn dood heeft honderd jaar evidence-based onderzoek bewezen dat de intelligentietest niet de intelligentie meet en de IQ-score geen maat is voor intelligentie.

Vanuit haar eigen overstijgende inzicht en denken, wordt een waarde blootgelegd in wat denkers en wetenschappers voor ons al hebben bedacht. En niet zonder belangrijke reden, want de dwaling blijft zich voortzetten rond het overgeneraliseren van testuitslagen, het foutief diagnosticeren van verstandelijke beperking en het diagnosticeren van de intelligentie van mensen met autisme. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen verkommeren doordat niet wordt aangesloten bij hun mogelijkheden. Het is de aanleiding geweest om dit belangrijke boek te schrijven. Het is de hoogste tijd om niet langer de ogen te sluiten, maar de waarheid onder ogen te zien en een nieuwe manier van intelligentieonderzoek te ontwikkelen, waarvoor de eerste schreden al zijn gezet."

Algemeen

Het IQ en de intelligentie is deel 19 van de PICOWO-serie, wetenschappelijke onderzoeken met theorieën en modellen ontwikkeld vanuit het Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (PICOWO).

PICOWO serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Picowo serie.

ISBN

ISBN 9789085600770

Recensies

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

1e druk 2020

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen