Grafische Dossieranalyse

Een leven in beeld

PICOWO serie | Deel 9

Grafische Dossieranalyse Martine Delfos

Hier kunt u de legenda downloaden.

Hier kunt u de inhoudsopgave downloaden.

Martine Delfos geeft toelichting op het boek en de waarde van GDA in onderstaande video’s

Inhoud

De methode van de Grafische Dossieranalyse is een unieke manier om het leven van een persoon op een simpele en overzichtelijke wijze in beeld te krijgen. In één oogopslag wordt duidelijk hoe het leven verlopen is, waar de problemen zitten, hoe de contacten met zorgpersonen zijn geweest, verhuizingen, schoolloopbaan en onderwerpen die voor een specifiek persoon van belang zijn. Hierdoor ontstaat als het ware een psychologisch paspoort.
Door deze samen te maken met het kind, jongere of de volwassene krijgt niet alleen de hulpverlener of diagnosticus inzicht in het leven van de hulpvrager en de aard van de problematiek, maar ook de hulpvrager zelf. Het stimuleert reflectie en zelfreflectie. De hulpverlener kan het ook alleen doen. Maar wanneer het met de cliënt gemaakt kan worden, ontstaat een vanzelfsprekende samenwerking die door beide partners gewaardeerd wordt.

Het boek is helder en duidelijk geschreven, de methode is uitvoerbaar voor iedereen die de problematiek van een persoon in de context van zijn of haar leven wil zien. De beschreven methode is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening, zorg of onderwijs om het kind, de jongere of de volwassen in de context van diens hele levensloop te zien. Martine Delfos ontwierp deze methode om aan de complexiteit van sommige levenslopen tegemoet te komen en het leven vanuit het perspectief van de mens waarom het gaat te ervaren.

Algemene informatie

Eerste druk: 2016,
Tweede druk: 2020,
Derde druk: 2023.

Dit boek is deel 9 uit de PICOWO serie, een serie boeken waarin verslag wordt gedaan van onderzoek dat vanuit het PICOWO uitgevoerd wordt.

PICOWO serie

Via deze link kan je naar alle boeken van de Picowo serie.

ISBN

ISBN 9789088506703

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

3e druk 2023

Gerelateerde uitgaves

Naar de inhoud springen