Een wondere wereld

Autisme als leven vanuit jezelf

“Er gebeurde iets toen ik deze nieuwe manier van kijken ging hanteren in het benaderen van mijn leerlingen met autisme in het onderwijs. Niet meer wat wij ‘hun gebreken’ noemen, kwam op de voorgrond en niet meer ik als leerkracht wist precies wat goed voor ze was, maar zij gingen me dingen vertellen. Ik kreeg een inzicht in hun (denk)wereld en ontmoette mijn leerlingen op een andere manier. Er ontvouwde zich een heel ander perspectief. Hun kwaliteiten en mogelijkheden kwamen op de voorgrond. Zij begonnen mij te vertellen. Ik leerde luisteren en kreeg de boeiendste antwoorden van de kinderen zelf. Een nieuwe wereld ging voor me open …” – John Huijbregts, docent speciaal onderwijs in een klas met leerlingen met autisme

De Psycholoog ”We hoeven niet alles te begrijpen, als we maar begrijpen dát we het niet begrijpen; dan gaan we respectvoller met elkaar om” – Martine Delfos in De Psycholoog nr. 6, 2022.

Inhoud

De opvolger van het succesvolle boek Een vreemde wereld dat in tien drukken is verschenen.

In Een wondere wereld beschrijft Martine Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Ze schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autisme (ook wel atypische ontwikkeling genoemd) in één verklarend model ondergebracht zijn; van het niet begrijpen van grapjes, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren. Ze legt de diepere grond open waardoor de kenmerken duidelijk worden, van het kenmerk alles te willen begrijpen tot en met zelfbepaaldheid en geen hulp vragen maar hulp opdragen. Daarbij ordent zij alle vormen die onder ASS vallen door het onderscheid te maken tussen autisme/atypische ontwikkeling, Quasi Autistisch Patroon (QAP) en Autistic Behavior Induced by a Medical Condition (ABIM). Zij introduceert als basisbegrip het Socioschema. Dit Socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, over hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autisme ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Voor het eerst in deze geheel nieuwe versie beschrijft Martine Delfos expliciet de zes kenmerken van autisme/atypische ontwikkeling voor de mens als geheel, en niet alleen de sociale problematiek.

Het boek laat zien hoe échte diepgaande en duurzame veranderingen kunnen ontstaan door de ontwikkeling te stimuleren daar waar deze rijp is, en de sterk ontwikkelde kant in dezelfde persoon in te kunnen zetten.

Een wondere wereld is geschikt voor iedereen met autisme/atypische ontwikkeling en – hoewel het over hen gaat, is het zeker ook bedoeld voor hen – en voor hun familie, omgeving en voor het onderwijs. Het is tevens geschikt als opleidingsboek, omdat de achtergrond en onderbouwing beschreven zijn. Het boek is bedoeld om autisme beter te begrijpen, te laten zien hoe het voor ieder mens met autisme afzonderlijk uitpakt en ook hoe ermee om te gaan. Ook is er aandacht voor de werksituatie, maar in mindere mate, hoewel het beschrevene voor iedere situatie geldt.

Een wondere wereld is de compleet herziene uitgave van Een vreemde wereld, dat in tien drukken is verschenen.

Dr. Martine F. Delfos is biopsychologe. Ze is werkzaam als onderzoeker, therapeut, docent en auteur.

Algemene informatie

Eerste druk: september 2001.
Tweede druk: april 2002.
Derde druk: september 2002.
Vierde druk: maart 2003.
Vijfde druk: maart 2005.
Zesde druk: december 2006.
Zevende druk: maart 2008.
Achtste druk:januari 2010.
Negende druk:april 2011, geheel herziene druk.  
Tiende druk:2018, geheel herziene druk.  
Elfde / Eerste druk:2022, geheel herziene druk, 1e druk onder de titel ‘Een wondere wereld’
Kaft van de
1e t/m 8e druk.
Kaft van de
9e t/m 10e druk.
Kaft vanaf de
11e / 1e druk.

Na de 10e druk (2018) van Een vreemde Wereld is een compleet herziene druk van het boek geschreven. Het resultaat is Een wondere wereld.

ISBN

ISBN 9789085601149

Auteur: Martine F. Delfos
Uitgever: SWP, Amsterdam

1e druk 2022
Voorafgaand aan deze geheel herziene druk: 10 drukken onder de titel ‘Een vreemde wereld’

Gerelateerde uitgaves

Ga naar de inhoud