Artikel

The developmental damage to children as a result of the violation of their rights


​Publicatie:
Hoofdstuk in boek, Developmental and Autonomy Rights of Children; Empowering Children, Caregivers and Communities, J.C.M. Willems (Red.), Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia, 2002.

Omschrijving:
In dit boek is een hoofdstuk verschenen van Martine F. Delfos over de schade die wordt toegebracht aan ontwikkeling van kinderen door schending van kinderrechten.

PDF bestand van het artikel