Actiegroep RWW

Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers, 1975
Oprichtster: Martine Delfos

Foto: Willem Timmer, NRC Handelsblad, 3-5-75

Foto: Utrechts Nieuwsblad, 11-3-75

In 1974 studeerde ik af. Tijdens onze studie hadden Simon en ik twee kinderen gekregen. We besloten als studenten tot een rolwisseling. Ik zou in het gewone tempo afstuderen, hij wat langzamer omdat hij de zorg voor de kinderen op zich zou nemen.

Op het moment dat ik afstudeerde had ik niet meteen een baan. We maakten het beetje spaargeld op en klopten aan bij de Sociale Dienst. We gingen ervan uit dat ik een RWW uitkering zou krijgen, omdat ik afgestudeerd was.

Nee! Als ik een man was geweest wel, werd mij zonder omhaal verteld. Maar als vrouw niet. Mijn man moest zijn studie staken en de zorg van de kinderen aan mij overdragen en een baan zoeken. Dan zouden we een uitkering ontvangen.

Het was de zoveelste keer dat we tegen seksediscriminatie aanliepen. Ik was niet van plan de schijn op te houden en ging de strijd aan.

Ik belde de Volkskrant en Willem Sprenger publiceerde een bericht over onze situatie in zijn column Sociale Actualiteiten. Dat was het begin. Er werd op gereageerd en we richtten de actiegroep RWW (Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers) op. Al snel vonden we meer mensen die zich in een zelfde positie bevonden.

Hoewel ik al snel een baan had, ging ik door met de actiegroep omdat er discriminatie was die het hoofd geboden moest worden.

Vele kranten ondersteunden ons, van lokale kranten tot De Groene Amsterdammer. We bezetten per ongeluk de Sociale dienst Utrecht, omdat toen we kwamen om onze petitie aan te reiken, de werkers van schrik weggingen. We boden een petitie aan een wethouder in Nijmegen, eisten (en kregen) een spoedoverleg aan met staatssecretaris Wim Meyer, er ontstonden vragen in de Tweede Kamer en een wijziging van de wet. Ook voerden we processen zoals tegen Gedeputeerde Staten Utrecht.

We hebben ervoor gezorgd dat er in de Tweede Kamer vragen gesteld werden en dat de wet werd aangepast.

Foto: Nijmeegs Dagblad, 3-7-75

Skip to content