Psychologie
monografie

Een vreemde wereld
Over autismespectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf.

Auteur: Martine F. Delfos

Uitgever: SWP Amsterdam

1e druk 2001, 10edruk 2018.


Inhoud

In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassen met een autistische stoornis die een normale of boven gemiddelde intelligentie hebben: het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Martine F. Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten - en theorieën - van autisme in één verklarend model ondergebracht zijn, van het 'niet begrijpen van grapjes', gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de 'behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren'. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat.
Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten hoe de verschillende aspecten van autisme behandeld kunnen worden om de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis te verbeteren.

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog/therapeut/wetenschapper. Zij werkt als therapeut onder andere met relatieproblematiek, autisme en eetstoornissen. Ze verzorgt nascholing aan psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. Als wetenschapper ontwikkelt zij modellen en hecht zij eraan dat wetenschap toepasbaar is in de praktijk.


Algemene informatie

Eerste druk: september 2001.
Tweede druk: april 2002.
Derde druk: september 2002.
Vierde druk: maart 2003.
Vijfde druk: maart 2005.
Zesde druk: december 2006
Zevende druk: maart 2008
Achtste druk januari 2010
Negende druk april 2011, geheel herziene druk  
Tiende druk geheel herziene druk  

De vierde druk is sterk uitgebreid, o.a. met een wetenschappelijke bijlage.
De negende druk is uitgebreid met het MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person).

Kaft van de
1e t/m 8e druk.
Kaft vanaf de
9e druk.

Engelse vertaling:
In 2005 is er een Engelse vertaling verschenen bij Jessica Kingsley Publishers (London), getiteld A Strange World. Het voorwoord door Tony Attwood is hier (pdf) te downloaden. In 2018 verscheen van dit boek in de derde druk onder de geheel nieuwe titel Wondering about the wold bij SWP (Amsterdam).

Wondering about the world

 

Recensie:
Pim Steerneman over Een vreemde wereld: "Martine Delfos is er goed in geslaagd om, in een mix van theorie en praktijk, de problematiek te beschrijven en te verhelderen en een samenhangend beeld te beschrijven van mensen met autisme spectrumstoornissen. Het boek is dan ook gedegen en praktisch geschreven en zeer geschikt voor eenieder die meer wil weten over achtergronden van autisme spectrumstoornissen met specifieke aandacht voor (hulp) vraaggerichte zorg.

Verwante artikelen:
In het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme van augustus 2002 staat een artikel waarin het socioschema wordt gepresenteerd als verklaringsmodel ten opzichte van de theorie van de Centrale Coherentie, de Theory of mind en de Planning and executive function:
Delfos, M. F. (2002, augustus). Autisme: het socioschema als verklaringsmodel. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 20-34.

In het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme van december 2003 staat een boekbespreking van het nieuwe model van Simon Baron Cohen (Het E-S-B-model) vergeleken met het model van het socioschema:
Delfos, M. F. (2003, december). Boekbespreking van The essential difference. Men, women, and the extreme male brain van Simon Baron-Cohen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

In Engagement is een verslag verschenen van het bezoek aan het Ann Sullivan Centre in Lima, Peru, waar Liliana Mayo directeur is.

De SWP organiseerde op 5 maart 2002 een congres naar aanleiding van het verschijnen van dit boek in De Meervaart te Amsterdam. Naar aanleiding van dit congres verscheen het boek Asperger in meervoud (uitgeverij SWP).